Uitslag van een onderzoek

U kunt via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net of de app MedGemak de uitslag van een onderzoek inzien. U kunt ons ook bellen over de uitslag van een onderzoek.

1. Online via MijnGezondheid.net of de app MedGemak

Log in op MijnGezondheid.net of de MedGemak app.

MijnGezondheid.net

Klik op de tegel: Mijn dossier
Klik op de tegel: Uitslagen van uw huisarts
U leest daar de conclusie van uw huisarts.

2. Telefonisch 

0486 - 411 321