Assistentie en praktijkondersteuning

De doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van onder andere urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt op het assistentenspreekuur verder o.a. terecht voor:

 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • injecties
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest op verzoek van de huisarts
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • CRP-controle
 • Controle bloeddruk
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • zwachtelen en tapen
 • ECG
 • reizigersadvies
 • bloedafname voor patiënten ingeschreven bij onze praktijk

U kunt alleen op het spreekuur terecht als u een afspraak heeft. U kunt bij de assistente niet zelf online een afspraak maken via MijnGezondheid.net of de MedGemak app. U belt hiervoor het nummer van de praktijk. 

De praktijkondersteuner somatiek

De praktijkondersteuner is HBO opgeleid en deskundig in het uitvoeren van taken, die door de huisarts zijn overgedragen. Zij begeleidt onder andere patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes mellitus (suikerziekte) en astma/COPD. Maar ook voor begeleiding van hoge bloeddruk, ouderenzorg en het begeleiden bij het stoppen met roken kunt u bij haar, via uw huisarts, een afspraak maken.

U kunt alleen op het spreekuur terecht als u een afspraak heeft.U kunt bij de praktijkondersteuner niet zelf online een afspraak maken via MijnGezondheid.net of de MedGemak app. U belt hiervoor het nummer van de praktijk.

Praktijkondersteuner-GGZ voor volwassenen en jeugd

Waarom een POH GGZ in de huisartsenpraktijk? 

Met een POH GGZ in de praktijk is er een mogelijkheid om laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische klachten.

Onze POH GGZ voor volwassenen is Miriam van Creij.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart.  En over wat u al geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

De POH GGZ kan dus helpen door:

 • Het verhelderen van problemen
 • Kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk
 • Het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen
 • Indien verwijzing naar psycholoog of andere GGZ instantie nodig is, wordt dit besproken met de huisarts en deze maakt de verwijzing
 • Nazorg na behandeling in de GGZ
 • Coördineren van zorg bij meerdere hulpverleners
 • Begeleiding via e-consult

De POH GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij niet met anderen praat over de zaken die u vertelt. Wel is er natuurlijk overleg met de huisarts.

Hoe maakt u een afspraak bij de POH GGZ?

In overleg met u kan uw huisarts u doorverwijzen naar de POH GGZ. Via de praktijkassistente kunt u een afspraak maken voor een eerste gesprek.U kunt bij de POH-GGZ niet zelf online een afspraak maken via MijnGezondheid.net of de MedGemak app.

Afzeggen van een afspraak

Zeg uw afspraak alleen af als dit echt niet anders kan. Het is belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. In de tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog iemand anders bij de POH GGZ komen

Kosten

U hoeft voor de gesprekken met de POH GGZ niet te betalen. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat de zorg onder huisartsenzorg valt. Ook hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

POH-GGZ Kind & Jeugd (POH J)

Ook voor kinderen en jeugdigen hebben wij een ervaren hulpverlener in dienst. Haar naam is Annette de Vries. De POH J is laagdrempelig inzetbaar voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.
Heeft u vragen over de opvoeding of twijfelt u of u het juiste doet, hebt u ook wel eens dat u het gedrag van uw kind als lastig ervaart?

Herkent u bijvoorbeeld uw kind hierin?

 • piekert veel en slaapt slecht
 • voelt zich onzeker
 • kan moeilijk nee zeggen
 • is snel emotioneel
 • is snel prikkelbaar en onrustig
 • heeft moeite met sociale contacten
 • zit te veel achter de computer
 • of ziet u andere klachten waar u zich zorgen over maakt? 

Het is goed om te kijken hoe uw kind hierin ondersteund kan worden. En hoe u ondersteund kunt worden in de omgang met uw kind. De POH J spreekt met ouders en kind om een inschatting te maken van wat er nodig is. Meestal is begeleiding door een POH J zélf voldoende, soms is een doorverwijzing beter. Er wordt overlegd met de huisarts en zo nodig met school. Vaak kunnen een aantal kortdurende gesprekken al veel betekenen!

Als u een afspraak met de POH J wilt maken, kunt u dit met de huisarts bespreken. De gesprekken met de POH J vallen onder de huisartsenzorg, aan de gesprekken zijn geen kosten verbonden. U kunt bij de POH J niet zelf online een afspraak maken via MijnGezondheid.net of de MedGemak app.

De huisarts in opleiding

We zijn al jaren een opleidingspraktijk voor huisartsen en verbonden aan de Radboud Universiteit. De huisarts in opleiding (HAIO) is minimaal een jaar bij ons in de praktijk aanwezig. Dit zorgt ervoor dat u ook met deze dokter een band kan opbouwen en dat u met uw klachten bij een vaste arts op controle kan komen. De HAIO is al enkele jaren arts en zal al snel (gedeeltelijk) zelfstandig spreekuren doen. De opleiders, Rob en Susan, zijn altijd op de achtergrond aanwezig en bereikbaar voor overleg.

Mocht u liever bij uw eigen huisarts komen, dan kunt u dit altijd aangeven bij het maken van de afspraak. Meer informatie over de huisarts in opleiding die op dit moment bij ons in de praktijk werkt, vindt u onder Ons team.