Wilsverklaring

Het is verstandig om tijdig na te denken over uw wensen met betrekking tot medisch handelen. Dit kan in alle levensfasen van belang zijn. Als handleiding hebben we een voorbeeld van een wilsverklaring opgesteld. Met als doel dat u hierover in gesprek kunt gaan met uw naasten en de huisarts en/of praktijkondersteuner. 

De wilsverklaring is alleen geldig na een gesprek met de huisarts en opname in uw patiëntendossier.

Voorbeeld wilsverklaring

Op de website www.ikwilmetjepraten.nu staan diverse tips om u voor te bereiden op een gesprek met de arts over uw levenseinde. Een goede manier is bijvoorbeeld gebruik te maken van de brief, waarbij u rustig de belangrijkste aspecten door kunt lopen:

Schrijf een brief

Een ander document dat u kan helpen bij deze vaak lastige taak:

Wensen bij overlijden

In december 2021 heeft de KNMG een aantal handreikingen opgesteld voor de wilsverklaring:  

Aandachtspunten wilsverklaring

Hieronder vindt u eveneens een voorbeeld van een euthanasieverklaring: 

Voorbeeld euthanasieverklaring